قطعه کامل شهرک خاوران + محله اذران شهرک خاوران

قطعه کامل

شهرک خاوران

محله تبلیغات ۲

قیمت هر متر ۸/۰۰۰/۰۰۰

قیمت کل ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

متراژ کل    ۳۵۰  متر مربع

 منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۸/۰۲