قطعه برجاده باسمنج ۶۴۲ متر مربع

فروش قطعه ۶۴۲ متری

موقعیت بر جاده باسمنج ردیف سوم

قابلیت ساخت ۱۳ واحد

۷ طبقه

قیمت به روز

جهت اطلاعات دیگر تماس بگیرید

۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴

۰۹۰۳۵۳۴۸۴۴۹بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸