فروش مغازه ۶۳ متری در اذران

فروش مغازه ۶۳ متری در شهرک خاوران مغازه اماده می باشد داخل مغازه در حال تکمیل شدن هست بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری قیمت هر متر مربع ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ میلیون می باشد .بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸