فروش قطعه مسکونی ۲۶۱ متر

فروش قطعه مسکونی به متراژکل ۲۶۱ متر هر متر مربع ۱/۸۰۰/۰۰۰بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸