فروش قرار داد فاز دو ۱۹۰ متر

فروش_امتیاز_فاز_دو
متراژ :۱۹۰ متر مربع
محله فاز دو

جهت اطلاعات دیگر با ما تماس بگیرید

۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴

۰۹۰۳۵۳۴۸۴۴۹بروز رسانی در ۱۳۹۹/۰۸/۲۶