فروش قرارداد فاز دو خاوران ۱۹۰ متر

فروش قرارداد فاز دو خاوران ۱۹۰ متر پلاک های ۲۵۰ و ۲۵۱بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸