فروش سهم زمین تجاری

فروش سهم  زمین تجاری با به متراژ  ۲۵۰ متر از ۲۵۰۰ متر می باشد زمین از قرارداد های تعاونی کارکنان دولت می باشد.و هم چنین سهم مالک می باشد.قیمت هر متر مربع ۶/۵۰۰/۰۰۰ می باشد

 بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸