سهم یک سوم علوم پزشکی ۱۲۱ متر مربع

فروش_زمین
متراژ :۱۲۱ متر مربع
محله علوم پزشکی
موقعیت عالی
قیمت هر متر مربع ۲/۶۵۰/۰۰۰

جهت اطلاعات دیگر با ما تماس بگیرید

۰۹۱۴۳۱۳۱۴۴۴

۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴

۰۹۰۳۵۳۴۸۴۴۹بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸