سهم تجاری شهرک خاوران ۱۷ متر

سهم تجاری شهرک خاوران

۱۷ متر

معروف به سنگک

تلفن ۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴

مناسب سرمایه گدبروز رسانی در ۱۳۹۹/۱۲/۱۷