سهم تجاری شهرک خاوران تبریز فاز یک +فاز دوبروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۷/۱۹