زمین خاوران علوم پزشکی

فروش فوری

متراژ ۳۳۶ متر مربع

موقعیت علوم پزشکی ۱

قیمت به روز

قابلیت ساخت ۹ واحد

۵ طبقه

تلفن تماس

۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴

۰۹۰۳۵۳۴۸۴۴۹بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸