تجاری به هر میزان سرمایه که دارید سهم بخرید

فروش_سهم_تجاری
متراژ :به دلخواه
محله خاوران
قیمت کل به روز

جهت اطلاعات دیگر با ما تماس بگیرید

۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴

۰۹۰۳۵۳۴۸۴۴۹منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۵/۰۲