شهرک خاوران و رعایت حقوق شهروندی در نظام شهرسازی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه۹ تبریز، مهندس نسیانی شهردار این منطقه گفت: سیاست مدیریت شهرداری منطقه۹ در تحقق اهداف و چشم اندازهای حوزه ی شهرسازی و معماری شهرک خاوران، حفظ الگوهای مصوب شهرسازی و الزام به رعایت ضوابط و قوانین شهرسازی می باشد، بطوریکه ممانعت قاطع از ساخت و سازهای غیر قانونی در محدوده ی این حوزه و گسیل تخلفات ساختمانی به سمت احکام ماده صد و احکام تخریب، باعث گردیده که میزان تخلفات ساختمانی در این حوزه نزدیک صفر باشد.

مهندس نسیانی افزود: حقوق شهروندی در نظام شهرسازی شهرک خاوران رعایت گردیده و کاربری های عمومی با توجه به عدم تراکم فروشی، بیشتر از دیگر مناطق شهری است و این مطلب حکایت از پررنگ بودن سرانه های پزشکی و درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و مذهبی در این شهرک است.

شهردار منطقه۹ خاطر نشان کرد: محدودیت های ساخت و ساز شهری در قالب ضوابط و مقررات، با هدف کنترل توسعه ی کالبدی شهر، محصول طرح ها و اسناد توسعه ی شهر محسوب می شوند و این مقررات و ضوابط، ابزار اجرای طرح های توسعه ی شهری است.

شهردار منطقه۹ تصریح کرد: با همت و تلاش خادمین مردم در شهرداری منطقه۹، شالوده و پایه ی اساسی کار در شهرک خاوران بنا شده و با اقدامات زیربنائی و زیرساختی، آبادانی و توسعه ی این شهرک با شتاب و سرعت ملموسی قابل مشاهده است.نظرات کاربران

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنیدمنتشر شده در ۱۳۹۹/۰۵/۲۷