وضعیت و جایگاه قطعات مسکونی و تجاری

توضیح لازم به ذکر این که همان طور که در نقشه خاوران میتوانید ببینید قطعات مسکونی رنگ زرد و تجاری رنگ قرمز می باشد و به هیچ مغازه یا تجاری زیر قطعات و ساختمان های مسکونی اجازه ساختن ندارن. قطعه تجاری یا همان مغازه ها جایگاه مخصوص خود را دارا هستند…

 بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۵/۲۳