مساحت قطعات در شهرک خاوران …

خرد شدن قطعات مسکونی به مساحت های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و … ،  و به تبع آن افزایش تراکم جمعیتی از جمله مسائل و مشکلات عمده شهرسازی در بافت پر محسوب می شود. خاطر نشان می سازد، حداقل مساحت قطعات مسکونی در کلیت شهر خاوران در حدود ۳۳۰ متر مربع و بیشتر در نظر گرفته شده است.

به مفهومی دیگر به جز چند مورد استثناء، تمامی مساحت قطعات مسکونی بر اساس نقشه مصوب شهرک خاوران، بیش از ۳۳۰ متر مربع بوده است.

این مهم علاوه بر متناسب نمودن تراکم جمعیتی ، خدمات رسانی و توزیع زیر ساخت های شهری را میسور ساخته و موجب مرغوبیت و رفاه عمومی شهروندان ساکن در شهرک خاوران می گردد.بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۵/۲۰