فاز دو شهرک خاوران

فاز دو شهرک خاوران

فاز دو شهرک خاوران که متراژ هر قرارداد 190 متر مربع می باشد . و قابل استعلام به صورت شفاهی از شهرداری منطقه 9 می باشد 

فاز دو شهرک خاوران دو نمونه وجود دارد

 1- فاز دو جدید که تاریخ مصالحه نامه از سال 1395 به بالا می باشد.

2- فاز دو قدیم که تاریخ مصالحه نامه از سال 1395 به پایین می باشد.

در ضمن فاز دو در دو محدوده زمین در دست شهرداری دارد که یکی بالای راه گاز است یکی پایین راه گاز