فاز دو شهرک خاوران

فاز دو شهرک خاوران که متراژ هر قرارداد ۱۹۰ متر مربع می باشد . و قابل استعلام به صورت شفاهی از شهرداری منطقه ۹ می باشد 

فاز دو شهرک خاوران دو نمونه وجود دارد

 ۱- فاز دو جدید که تاریخ مصالحه نامه از سال ۱۳۹۵ به بالا می باشد.

۲- فاز دو قدیم که تاریخ مصالحه نامه از سال ۱۳۹۵ به پایین می باشد.

در ضمن فاز دو در دو محدوده زمین در دست شهرداری دارد که یکی بالای راه گاز است یکی پایین راه گازمنتشر شده در ۱۳۹۸/۰۵/۱۹