فروش سهم یک هشتم متراژ۱۵۶ متر مربع

فروش سهم یک هشتم متراژ۱۵۶ متر مربع به قیمت روز بازار ….منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸