قطعه کامل ۳۴۵ متر شهرک خاوران

⭐️به نام یگانه معمار هستی⭐️

  ⭐️املاک طلوع زرین ارائه بهترین های منطقه⭐️

⬅️ محدوده  خاوران

⬅️محله  نزدیک ۶۵ متر

⬅️ متراژ  ۳۳۵

       ⭐️کارگذار متخصص مِلک در شهرک خاوران⭐️

????⚜️مهندس :  خوش ریش

????تلفن تماس

             ۳۹۴  ۵۰۰۰  ۰۹۱۴

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

در صورت مشغول بودن خط لطفا پیام بدهید

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۱/۱۵