فاز دو شهرک خاوران ۱۹۰ متر مربع

فروش فاز دو شهرک خاوران پلاک ۲۵۰ و ۲۵۱ پایین تر از راه گاز به قیمت به روزمنتشر شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸