جدول تراکم شهرک خاوران:

توضیح کلی این که در شهرک خاوران قطعات به گونه ای است که به طور مثال با توجه به متراژ هر قطعه هر شخص تعداد معینی طبقه میتواند بسازد و کم و زیاد ساختن طبقات طبق جدول تراکم میباشد. بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۶/۰۳