نمایش آگهی ها به سبک لیستی

 • ویژه فوری
 • ۶۸۰۰
 • سهم مسکونی ۷۰ متر مربع شهرک خاوران
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۹۸
 • اپارتمان ۱۸۰ متری شهرک خاوران تبریز
 • آپارتمان
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۹۶
 • سهم مسکونی ۱۲۱ متر شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۹۴
 • سهم تجاری ۲۵ سنگک شهرک خاوران تبریز
 • اداری و تجاری
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۹۲
 • شهرک خاوران سهم یک سوم ۱۲۱ متر
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۸۹
 • سهم یک سوم ۱۱۵ شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۸۶
 • سهم تجاری ۳۰ متر مربع شهرک خاوران تبریز
 • اداری و تجاری
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۸۴
 • قطعه کامل ۳۵۰ متر شهرک خاوران تبریز علوم پزشکی
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۸۲
 • قطعه کامل ۳۵۰متر مربع شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۸۱
 • فروش قطعه ۳۵۰ متری شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۸۰
 • قطعه کامل ۲۳۹ متر شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱۰,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۷۶
 • سهم تجاری لشگر ۱۱ متر مربع شهرک خاوران تبریز
 • اداری و تجاری
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۷۳
 • سهم مسکونی ۷۰ متر شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۷۱
 • سهم مسکونی ۳۵ متر شهرک خاوران تبریز جهت مشاوره تخصصی با ما همراه باشید ۰۹۱۴۰۰۰۳۹۴
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۲ عکس
 • ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۶۶
 • سهم تجاری ۳۰ متر شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۶۷۶۴
 • سهم مسکونی شهرک خاوران تبریز ۱۸۰ متر مربع
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۶۷۵۷
 • خرید و فروش فاز دو شهرک خاوران تبریز ۱۹۰ متر
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۶۷۵۴
 • سهم مسکونی ۱۱۰ متری شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۵۲
 • خرید فروش سهم مسکونی ۷۵ متر شهرک خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه فوری
 • ۶۷۵۰
 • خرید فروش سهم تجاری لشگر شهرگ خاوران تبریز
 • زمین
 • خرید و فروش
 • ۱ عکس
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان